+V/Cmd+V

Ik kom uit een kunstzinnig milieu, waar veel muziek en kunst beoefend werd. Ieder van onze familie speelde een muziekinstrument.  Met Kerst hadden we een uitvoering voor de opa’s en oma’s , zuster en vriendinnen van mijn moeder en zuster van mijn oma. Dat was altijd een prachtige uitvoering met muziek en zang.

mijn moeder ging op haar 40ste naar de Vrije Academie, waar zij leerde beeldhouwen en schilderen. Vele kunstenaars kwamen bij ons over de vloer.
Kerst werd vanaf toen gevierd met voordrachten van poezie en muziekuitvoeringen met zang.

ik ben opgegroeid met creativiteit en Goddelijke Inspiratie. In mijn jeugd realiseerde ik me, dat ik uit een ander gezin als mijn vriendinnen kwam. Ik was er toen niet zo blij mee.

Nu ben ik er heel dankbaar voor zo’n creatieve opvoeding te hebben genoten.

Na mijn HBS ben ik  gaan studeren aan de Universiteit te Leiden: Algemene pedagogiek en psychologie tot mijn kandidaats. Ik heb nog de oude opleiding genoten.

Daarna heb ik me gespecialiseerd aan de Universiteit te Utrecht in de ortho-pedagogiek met bijvakken  klinische en experimentele psychologie en  sociale pedagogiek.
Tijdens deze studies heb ik me verdiept in de schildertherapie in combinatie met de muziek- therapie, en in bewegen op muziek voor jonge kinderen. Dat heb ik later gegeven op een kleuterschool in Soest. Mijn ervaring is, dat bewegen op muziek voor kinderen heel belangrijk is.

Mijn stage voor mijn studie heb ik gedaan in een Antroposofisch Medisch Psychologisch Kindertehuis: de ‘ Zonnehuizen Veltheim en Stenia’ te Zeist o.l.v. Prof. Lievegoed en zijn vrouw Dr. Schatborn. Hier ben ik in contact gekomen met de Antroposifische leer van Rudolf Steiner. Na mijn stage ben ik gevraagd professioneel te blijven, wat ik drie jaar gedaan heb. Ik was daar de orthopedagoge , werkte in een Multi-disciplinair team.

Ik heb veel van deze HEIL- filosofie geleerd. Heel boeiend te zien, hoe kinderen met Geestelijke begeleiding door schildertherapie , muziek therapie,  qua functioneren op een hoger bewustzijns-niveau kwamen. Ik leerde onderscheid te maken in etherisch en astraal lichaam. En ik kwam in contact met verschillende typen mens, welke ieder een eigen behandelingsplan kreeg. Al gauw zag ik aan de manier van lopen met wat voor soort kind ik  te maken had. Deze periode heeft me leren ‘ZIEN”.

Er is een tijd in mijn leven geweest, dat ik bij een kruispunt kwam van wegen. Ik was heel goed in mijn vak en kon hier mee doorgaan of ik trouwde met een arts, waarbij we samen de praktijk zouden opbouwen en runnen. Ik heb voor het laatste gekozen en koos hiermee voor de zorg aan de ‘zieke-mens’.  Omdat we geen assistente konden betalen , werd ik de assistente. Van deze tijd heb ik heel veel spiritueel  geleerd. Het was een tijd van je ego loslaten, veel luisteren en Zien. En van werkgroepen oprichten, zoals een weekend opvang voor mensen, die psychische hulp nodig hadden , van oprichten van een werkgroep voor de zorg voor buitenlanders, en een werkgroep Kind in het Ziekenhuis.

Ik kwam in contact met de course of Miracles en met de Attitudenal healing. om te begrijpen van Prof. Jampolsky hiermee wilde bereiken, heb ik twee jaar in een groep gezeten.

Mijn man werd ziek en stootte mensen met psychische problematieken af , net toen ik van professor Jampolsky, oprichter van de attitudenal  healing te horen kreeg, dat ik met deze therapie mocht beginnen. ‘Ben je nog niet begonnen’zei hij mij, “ik zal het  maar snel doen”.

In 1995 vroeg mijn moeder me  naar Kijkduin te komen om mee te doen met een wedstrijd , uitgegeven door Hotel in Kijkduin : hotel Atlantic. ‘schilder het hotel aan de zee ‘.
We hebben een plek in de duinen uitgezocht en daar ben ik begonnen met schilderen. Enkelen mochten exposeren in het hotel, waaronder mijn moeder en ik!

Ik dacht dat Ik niet kon schilderen, maar tijdens het schilderen, werd Ik steeds enthousiaster. Het gebruik van kleuren fascineerde me.
Ik heb daarna les gehad van Ellen de Meijer te Bussum, op de Gooise academie van verschillende kunstenaars, o.a. van Linda VoĆ»te, en van Cinzia Bailo, docente aan  een individueel atelier te Baarn.

Het schilderen pakte mij. Het werd voor mij een expressie van wat ik in mijn hart voelde. En dat is het nog steeds.

Mijn passie is te werken met , voor mij,  mooie kleuren, die mij op dat moment trekken. Wat ik schilder hangt van mijn bui af, iets wat ik plots erg mooi vind. Dat kan van alles zijn.
Religieuze onderwerpen, mooie dingen in de natuur. Fijn te uiten wat je voelt bij dit onderwerp.

ik heb jaren schildergroepjes begeleidt , zowel in Nederland als ook in Zuid Frankrijk. men zegt mij vaak, dat ik de bron open, waardoor het schilderen een passie wordt.

zie mijn pagina : FILOSOFIE

De ervaring leert, gezien vanuit mijn lesopdrachten, dat je pas goed kan schilderen , als je vrij komt van precisie; je mag schilderen zoals jij het voelt, en zoals het ontstaat. Niets hoort, het is jouw CREATIE.

De laatste jaren volg ik een duidelijke Missie.

mijn missie is mensen verder te brengen in hun innerlijke groei. Ik werk o.a. met de attitudenal healing en de gedachten van de  course of miracles. Daarnaast werk ik met een biografie- verwerking ,  in combinatie met schilderen en schrijven.

INFO: 06-22207807

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *